มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ เทศบาลตำบลบางกระสั้น และเทศบาลตำบลคลองจิก

 

               เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 นางกฤตยาพร ทัพภะทัต รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, พนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,พนักงานบริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด รวมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องที่ เทศบาลตำบลบางกระสั้น และท้องที่เทศบาลตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา