ซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินประจำปี 2559 กรณีก๊าซรั่วไหลแนวท่อสถานีก๊าซ MRS

 

          วันที่ 11พ.ย 2559 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน พร้อมกับ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด, บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)  และบริษัท PTT NGV จำกัด    ได้ร่วมมือทำการซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินประจำปี 2559  กรณีก๊าซรั่วไหลแนวท่อส่งสถานีก๊าซ MRS