การนิคมฯเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก

 

 

           วันที่ 15 พ.ย 59 การนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ได้มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียน.