นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน รวมพลังแห่งความจงรักภักดี

 

          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  เวลา 08.00น.  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและตัวแทนผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  ได้รวมพลังแห่งความจงรักภักดี  เทิดทูนสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ไว้เหนือเกล้า    และพร้อมกันปลูกต้นไม้ถวาย