ช่วยชาวนาไทยขายข้าวสาร

 

          การนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทสไทย  ได้สนองนโยบายของรัฐบาล  และกระทรวงอุตสาหกรรม ตามโครงการรวมใจ ช่วยชาวนาไทยขายข้าวสาร  ข้าวสารหอมมะลิ 100% ต่ำ ( ถุงละ 5 กิโลกรัม ราคา 160 บาท/ถุง)

 

สนใจติดต่อ

กนอ.บางปะอิน 035-258409,035-258412

บจ.ที่ดินบางปะอิน  035-258395-9