กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปลูกต้นไม้

 

          5 มิถุนายน 2560เวลา 9.00น.  สน.บอ. ร่วมกับ บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปลูกต้นไม้ ในพื้นที่บริเวณสวนป่า 100ไร่ โดยการปลูกเพิ่มใหม่ และเติมดินใส่ปุ๋ยต้นเดิมให้เจริญงอกงาม