ผอ.สน.บอ. &TTW&อำเภอบางปะอิน ประชุมเรื่องการบริหารจัดการน้ำ

 

          6 มิถุนายน 2560  คุณกรกฎ   รัศมี  ผอ.สน.บอ.  และ  บริษัท TTW. ร่วมประชุมกับอำเภอบางปะอิน   โดยทางอำเภอ ได้เปิดโอกาส ให้นิคมฯ นำเสนอเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ทั้งเรื่องการป้องกันน้ำท่วม และเรื่องการบริหารจัดการน้ำเสีย ให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ได้รับทราบ