กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

 

          15มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00น. สน.บอ. จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์"ดอกไม้จันทน์ จากดวงใจด้วยความอาลัย ถวายพ่อหลวง" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดงให้เห็นถึงความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ ความจงรักภักดี ตลอดจนเป็นการถวายความอาลัย โดยสอนวิธีทำดอกไม้จันทน์รูปแบบต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อไปสอนถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆในสถานประกอบการต่อไป มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 60 คน สามารถประดิษฐ์ดอกไม้ได้จำนวน 300 ดอก