ชมรมจิตอสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

 

          16มิถุนายน  2560 สน.บอ. ร่วมสนับสนุนแบ่งปันอุปกรณ์บางส่วน สำหรับประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  "จากดวงใจด้วยความอาลัย ถวายพ่อหลวง"  มอบให้กับชมรมจิตอสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ วัดชุมพลนิกายาราม พระอารามหลวง อำเภอบางปะอิน