รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณฯ

 

          วันที่ 23 มิถุนายน 2560คุณแช่มช้อย  ตรีวิศวเวทย์ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณฯ ประเภทองค์กรระดับดีเด่น  ด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี