ประชุมหารือมาตรการเตรียมความพร้อมและแนวทางปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการฉุกเฉินอุทกภัย

 

          26มิถุนายน  2560เวลา  14.00น.  นางกรกฎ รัศมี ผอ.สน.บอ. เป็นประธาน การประชุมหารือมาตรการเตรียมความพร้อมและแนวทางปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการฉุกเฉินอุทกภัย ของนิคมฯบางปะอิน ในขั้นตอน เกณฑ์ระดับการเฝ้าระวังของการสื่อสารข้อมูลสถานการณ์ แจ้งเตือนภัย และการอพยพ ตลอดจนการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางและถือปฎิบัติโดยร่วมกับ บริษัท ที่ดินบางปะอิน   และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง