คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว)

 

          6 กรกฎาคม 2560  เวลา 10.00น.  คุณกรกฎ  รัศมี ผอ.สน.บอ. นำคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) เข้าตรวจเยี่ยมบริษัท คาชิวะ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะ สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์