การฝึกซ้อมแผนปฎิบัติการป้องกันและบรรเทาภัย กรณีท่อก๊าซรั่วไหลติดไฟ ประจำปี 2560


          13 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00น. และ เวลา 14.00น.  คุณกรกฎ  รัศมี ผอ.สน.บอ.   เป็นประธาน การฝึกซ้อมแผนปฎิบัติการป้องกันและบรรเทาภัย กรณีท่อก๊าซรั่วไหลติดไฟ ประจำปี 2560โดย  สน.บอ.  ร่วมกับ บริษัท ที่ดินบางปะอิน บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ  ช่วงเช้า  เป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจสมมุติสถานการณ์ ( Dry Run )และช่วงบ่ายเป็นการฝึกซ้อมแผนปฎิบัติจริง กับ ผู้เกี่ยวข้อง  ทุกฝ่าย   ณ บริเวณพื้นที่ ซอย 7 หน้าสถานีสายส่งของการไฟฟ้าฯ  ในนิคมฯบางปะอิน