บริษัทฯต่างๆรวมมอบดอกไม้ประดิษฐ์ ถวายพ่อหลวง 4,999 ดอก


          วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 คุณกรกฎ รัศมี  ผอ.สน.บอ. พร้อมด้วย คุณพันธ์เทพ กัลป์ประภาพัฒน์ ประธานชมรมบริหารงานอุตสาหกรรมฯ และผู้ประกอบการในนิคมฯบางปะอิน เช่น บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล, บริษัท เม็กเท็ค, บริษัท เอพีซีบี, บริษัท ทีทีดับบลิว, บริษัท เทราล  (รอบแรก)จำนวน 4999 ดอก  ที่จัดกิจกรรม"ประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ จากดวงใจ ด้วยความอาลัย ถวายพ่อหลวง" เข้าร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ บางส่วน ให้กับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( สำนักงานใหญ่) โดยมีคุณ วรรณวิมล ศรีพงศ์ภัค ผอ.ฝชส. และคุณสรรค์ชัย กีรติสิรสิทธิ์ ผอ.กพช. ร่วมรับมอบ เพื่อนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ ในพระราชพิธีฯ ต่อไป ณ สำนักงานนิคมฯบางปะอิน