การนิคมฯและผู้ประกอบการ ร่วมเปิดงาน " ร้อยรัก ร่วมสามัคคี สานต่อความดีที่พ่อทำ"


          ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจักรรัฐ  เลิศโอภาส รองผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การจัดกิจกรรม  ๙ ๑๐ ๑  ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน " ร้อยรัก ร่วมสามัคคี สานต่อความดีที่พ่อทำ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมปล่อยปลาพันธุ์ต่างๆ จำนวน 15,000 ตัว ลงในคลองหนองหอย พื้นที่ชุมชนรอบนิคมฯบางปะอิน. โดยมีหน่วยงานพันธมิตรต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการในนิคมฯ ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง และโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมฯประมาณ 200 คน ณ   บริเวณคลองหนองหอย (โรงสูบ 4) นิคมฯบางปะอิน