การนิคมฯ จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในนิคมฯ เรื่อง " การจัดการกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม"

 

          2สิงหาคม 2560เวลา 8.30 - 12.00น.  คุณกรกฎ  รัศมี ผอ.สน.บอ.  เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้" การจัดการกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม" เพื่อให้ผู้ประกอบการในนิคมฯ มีความรู้ และความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้อง โดยมีวิทยากร จากสำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้..ณ  ห้องประชุม สำนักงานนิคมฯบางปะอิน

 

ท่านสามารถดาวโหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ

1. ระบบการกำกับดูแลและการดำเนินการตามกฎหมาย

2. การขอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ สก.1สก.2

3. การรายงานประจำปีตามแบบ สก3

4. ไฟล์พรีเซ็นท์