มอบดอกไม้จันทน์(รอบแรก) ณ อำเภอบางปะอิน

 

          3สิงหาคม 2560 คุณกรกฎ รัศมี  ผอ.สน.บอ. พร้อมด้วยบริษัท ที่ดินบางปะอิน, ชมรมบริหารงานอุตสาหกรรมฯ และผู้ประกอบการในนิคมฯบางปะอิน ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์   (รอบแรก)จำนวน 1200 ดอก  จากการจัดกิจกรรม"ประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ จากดวงใจ ด้วยความอาลัย ถวายพ่อหลวง" เข้าร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ บางส่วน ให้กับนายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอินเพื่อสำหรับใช้ ในพระราชพิธีฯ ต่อไป ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน

 

          10สิงหาคม 2560คุณกรกฎ  รัศมี ผอ.สน.บอ. รับมอบดอกไม้จันทน์  ดอกดารารัตน์ จำนวน 3200 ดอก จากบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด    ซึ่งครั้งแรก บริษัทฯ ส่งมอบให้ กนอ. แล้ว จำนวน 1800 ดอก. รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5000 ดอก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมประดิษฐ์ "ดอกไม้จันทน์ จากดวงใจด้วยความอาลัย ถวายพ่อหลวง" โดย  สน.บอ. จะรวบรวมดอกไม้จันทน์จากบริษัทฯ ต่างๆ ส่งมอบให้กับ กนอ.สนญ. และ อำเภอบางปะอิน เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯต่อไป