ต้อนรับคณะอนุกรรมการกำกับระบบผลิตไฟฟ้าฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กพพ.)

 


          17 สิงหาคม 2560เวลา 10.00น. คุณกรกฎ รัศมี ผอ.สน.บอ. ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการกำกับระบบผลิตไฟฟ้าฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กพพ.)  ในการประชุมพิจารณาและสำรวจการขยายระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ ของบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด โดยมีคุณวรวุฒิ  อนุรักษ์วงศ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป