ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัย ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

 

 

          18 สิงหาคม 2560เวลา 8.30 - 12.30น.  คุณกรกฎ รัศมี ผอ.สน.บอ. เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัย ในนิคมอุตสาหกรรม โดย สน.บอ. ร่วมกับ ศปก.กนอ.,ผู้พัฒนานิคมฯ,ผู้ประกอบการฯ และพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำ Workshop...โดยได้รับเกียรติจากคุณโบว์แดง ทาแก้ว ผอ.โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา เป็นที่ปรึกษาในการทบทวนแผนป้องกันอุทกภัยฯ ในครั้งนี้ด้วย   ณ ห้องประชุม สนง.นิคมฯบางปะอิน