เตรียมความพร้อมอุทกภัย ปี2560

 

          วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินได้ทำการทดสอบการติดตั้งอุปกรณ์ STOP LOGเพื่อเตรียมความพร้อมอุทกภัย บริเวณทางเข้า-ออก ด้านหลังนิคมฯ(สถานีรถไฟคลองพุทรา)  โดยใช้เวลาการติดตั้งรวม 3 นาที


          วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินได้ทำการทดสอบการติดตั้งอุปกรณ์ STOP LOGเพื่อเตรียมความพร้อมอุทกภัย บริเวณทางเข้า-ออก ด้านหน้านิคมฯ  โดยใช้เวลาการติดตั้งรวม 12 นาที