ร่วมงาน “โครงการบ้านสวย องค์กรหน้าอยู่” โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะอิน

 

          20กันยายน 2560เวลา 9.00น.  คุณกรกฎ รัศมี ผอ.สน.บอ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี การดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารต่างๆ ตามนโยบาย "โครงการบ้านสวย องค์กรหน้าอยู่" เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีทัศนียภาพที่สวยงาม เสริมสร้างความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมาโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอุตสาหกรรม ในการให้บริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะอิน ร่วมกับหน่วยงานผู้ให้บริการสายสื่อสารต่างๆ รวมระยะทางประมาณ 10กิโลเมตร ในพื้นที่นิคมฯบางปะอิน