ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่นายอำเภอบางปะอิน

 

          1พฤศจิกายน 2560 นายจักรรัฐ  เลิศโอภาส รองผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วย ผอ.สน.บอ., ผอ.สน.บว., บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด และชมรมบริหารงานอุตสาหกรรม ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อไป