ร่วมมอบถุงยังชีพ ให้แก่ชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลปราสาททอง และเทศบาลตำบลคลองจิก

 

          2พฤศจิกายน 2560  คุณกรกฏ  รัศมี  ผอ.สน.บอ., และคุณสุโชติ  ศิริยานนท์ผอ.สน.บว., บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ร่วมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลปราสาททอง และเทศบาลตำบลคลองจิก รวมจำนวนกว่า 800ชุดโดยมีนายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานการมอบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           และขอขอบคุณ บริษัทศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด สนับสนุนน้ำดื่ม 8000 ขวด และ บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มขวดใหญ่ จำนวน 2400 ขวดน้ำ