สน.บอ. มาศึกษาดูงานนิคมฯแหลมฉบัง

 

                   วันที่ 4ธันวาคม 2560 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และทีมเจ้าหน้าที่บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด  มาศึกษาดูงานการจัดตั้งศูนย์  SMEs-ITC นิคมฯแหลมฉบัง เพื่อศึกษารูปแบบ/การให้บริกาส่งเสริมต่อยอดพัฒนาธุรกิจ SMe's.