ผอ.สน.บอ.และคณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมชมโรงงาน ธงขาวดาวเขียว

 

          24มกราคม 2561 คุณกรกฎ รัศมี ผอ.สน.บอ. นำคณะกรรมการกำกับการตรวจประเมินโรงงานในนิคมฯ  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) เข้าตรวจเยี่ยมโรงงาน บริษัท ตงซูต๋า (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการผลิตฮาร์ดแวร์ และเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม