เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการ ณ นิคมฯแหลมฉบัง

 

          25พฤษภาคม 2561  คุณกรกฎ  รัศมี ผอ.สน.บอ นำคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆในพื้นที่รอบนิคมฯ / เจ้าหน้าที่ สิ่งแวดล้อมฯ บริษัทฯ / กลุ่มเครือข่าย Eco Green Networks / และวิสาหกิจชุมชน  จำนวน 70 คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำ  ณ นิคมฯแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี