ประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์ให้บริการ SMEs ITC ณ นิคมฯบางปะอิน

 

          30 พฤษภาคม 2561  คุณพิมานพัชร์ สัมมาจิรากุล ผอ.ฝ่ายการตลาด และ คุณกรกฎ  รัศมี ผอ.สน.บอ. ประชุมหารือ แนวทางการให้การสนับสนุน SMEs โดยเชิญ อุตสาหกรรม จ.พระนครศรีอยุธยา, ผู้ประกอบการรายใหญ่ ในนิคมฯบางปะอิน (Big Brother) , สถาบันการศึกษาจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ,ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ และวิสาหกิจชุมชนต.คลองจิก  เพื่อหารือรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ให้บริการ SMEs ITC ณ สนง.นิคมฯบางปะอิน