ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัย ภาวะฉุกเฉิน

 

          12 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00-16.00 น. คุณกรกฎ  รัศมี ผอ.สน.บอ. ประชุมหารือร่วมกับ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด, บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด และ บริษัท พรีซีชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  เพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัย ภาวะฉุกเฉิน นิคมฯบางปะอิน ประจำปี 2561 กำหนดฝึกซ้อมแผนฯ วันที่  28 มิถุนายน 2561