ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์

 

           15 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.  คุณกรกฎ  รัศมี ผอ.สน.บอ. ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์ ของโรงไฟฟ้าบางปะะอิน โคเจนเนอเรชั่น ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมบางปะอิน (ส่วนขยายครั้งที่ 1) โดยมีนายธนายง  ส่งศรีโรจน์  ปลัดอำเภอ (ฝ่ายปกครอง) ทำหน้าที่เป็นประธานฯ แทนนายอำเภอบางปะอิน ณ ห้องประชุม สนง.นิคมฯบางปะอิน