ประชุมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง Eco Team

 

          18 มิถุนายน 2561  คุณกรกฎ  รัศมี ผอ.สน.บอ.  พร้อมด้วย คุณพันธ์เทพ  กัลป์ประภาพัฒน์ ประธานชมรมบริหารงานอุตสาหกรรม , บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด,บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด, บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น จำกัด ประชุมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง Eco team ครั้งที่ 2  เพื่อจัดเตรียมข้อมูลประกอบการตรวจประเมิน ECO.(Pre Audit) เพื่อรับการรับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2561