วิ่งการกุศล บริจาคโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

 

        24 มิถุนายน 2561  เวลา 05.30 น.  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  ร่วมกับชมรมบริหารงานบุคคลอยุธยา ชมรม บริหารงานอุตสาหกรรมบางปะอิน ชมรมบริหารงานบุคคลไฮเทค ชมรมบริหารงานนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร กลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “วิ่งการกุศล  Fun Run Charity 2018 เพื่อโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา”  เพื่อจัดหาทุนในการซื้ออุปกรณ์ – ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารพุทไธสวรรค์   โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายวิทยา  บุรณศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ มีผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ร่วมสมัครวิ่งระยะ 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร รวมจำนวนประมาณ 1,200 คน จำนวนเงินที่มีผู้ร่วมบริจาคสมทบทุน ให้กับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 600,000.-บาท

 

วีดีโอบรรยากาศในงาน