ร่วมกิจกรรมส่งมอบโครงการปันโอกาส วาดอนาคต ปีที่ 12

 

          26 มิถุนายน 2561  คุณกรกฎ  รัศมี ผอ.สน.บอ. ร่วมกิจกรรมส่งมอบโครงการปันโอกาส วาดอนาคต ปีที่ 12 ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์สร้างอาชีพสู่ชุมชน โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยความร่วมมือจากพนักงาน บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผลผลิตที่ได้นำมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กในโรงเรียน และจำหน่ายให้กับประชาชนในชุมชน  นอกจากนี้ยังมีการสร้างสนามกีฬาเปตอง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสนใจเล่นกีฬา ในยามว่าง