xxx porno 18 Threesome amateur homemade sex Emma Brown anal sex Hardcore fuck London Keyes likes big dick Talented lad bonks a teen Old Cunts Hard Sex Compilaton nice porn video

การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัย กรณีท่อก๊าซรั่วไหลติดไฟ นิคมฯบางปะอิน ประจำปี 2561

 

          28มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.00น.  คุณกรกฎ  รัศมี  ผอ.สน.บอ. เปิดการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ การนำก๊าซธรรมชาติ มาใช้ในกระบวนการของภาคอุตสาหกรรม และในชีวิตประจำวัน พร้อมฝึกซ้อมปฏิบัติการ สั่งการบนโต๊ะ (Table Top Exercise :TTX) และการฝึกซ้อมแผนปฎิบัติการจริงภาคสนาม (Field Training Exercise :FTX)  โดยร่วมกับ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด, บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด , บริษัท พรีซีชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกิดความชำนาญ และเข้าใจแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ทั้งด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน การระงับเหตุ ช่วยเหลือ เจ็บป่วย และการอพยพ เป็นต้น  ในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัย กรณี ท่อก๊าซรั่วไหลติดไฟ  เพื่อปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัย ภาวะฉุกเฉิน นิคมฯบางปะอิน ประจำปี 2561