ระบบตรวจคุณภาพอากาศจากปล่อง แบบอัตโนมัติต่อเนื่อง (CEMS)

 

          ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ระบบตรวจคุณภาพอากาศจากปล่อง แบบอัตโนมัติต่อเนื่อง (CEMS) ของการนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม บริเวณนิคมฯและชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  

 

             วิธีการเข้าดูเว็บไซต์ พิมพ์  http://emonitor.dyndns.org/ieat/  แล้วเลือกกดตามภาพตัวอย่างข้างล่างนี้


 

 

 

กดเพื่อเข้าเว็บไซต์ : ระบบตรวจคุณภาพอากาศจากปล่อง แบบอัตโนมัติต่อเนื่อง (CEMS)