ระบบตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (AQMS)

 

          ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ระบบตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (AQMS) ของการนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม บริเวณนิคมฯและชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  
 

              วิธีการเข้าดูเว็บไซต์ พิมพ์  http://emonitor.dyndns.org/ieat/  แล้วเลือกกดตามภาพตัวอย่างข้างล่างนี้
 
 

 

 

กดเพื่อเข้าเว็บไซต์ : ระบบตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (AQMS)