จัดกิจกรรม “ร้อยรัก ร่วมสามัคคี สานต่อความดีที่พ่อทำ”

 

                25 กรกฎาคม 2561 คุณไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน  ให้เกียรติเป็นประธาน ในการจัดกิจกรรม  ๙..๑๐..๑ ตามรอยเท้าพ่อ  ใต้ร่มพระบารมี  เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน “ร้อยรัก ร่วมสามัคคี สานต่อความดีที่พ่อทำ”   เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖  พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สน.บอ. ร่วมกับ บริษัท ที่ดินบางปะอิน และผู้ประกอบการในนิคมฯ ปล่อยพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ เช่นปลายี่สก, ปลาบึก, ปลานิล, ปลาสวาย จำนวน ๑๓,๐๐๐ ตัว ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ (คลองหนองหอย) ในพื้นที่บริเวณสถานีสูบน้ำ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน