ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 

           8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  ดร.สมชาย หาญหิรัญ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  ประชุมหารือ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนิคมอุตสาหกรรม 3แห่ง และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือมาตราการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำ และการป้องกันอุทกภัย พื้นที่อุตสาหกรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตรวจแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมนิคมฯ บางปะอิน และ นิคมฯบ้านหว้า