ร่วมงานกิจกรรมโครงการ “สานฝัน ปั้นอาชีพ”

 

          19 - 20  กรกฎาคม 2562  ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  ร่วมกับ พัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน สำนักงานนิคมฯบางปะอิน บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด   จัดกิจกรรมโครงการ “สานฝัน ปั้นอาชีพ” กิจกรรมอบรมและฝึกทักษะวิชาชีพด้านการประดิษฐ์โอ่งหุ้มผ้าไหม ของกลุ่มชุมชนโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซึ่งโอ่งหุ้มผ้าไหม ถือเป็นสินค้าโอท็อป ที่มีชื่อเสียง ของอำเภอบางปะอิน และยังขาดกลุ่มผู้ผลิต ที่มีฝีมือ เพื่อป้อนสู่ตลาด และกลุ่มลูกค้า    อีกทั้งยังเป็นการต่อยอด ขยายผล และพัฒนารูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนในอำเภอบางปะอิน ต่อไป โดยมี คุณกรกฎ รัศมี ผู้อำนวยการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ และได้รับเกียรติจาก คุณเฉลิมชัย  มีสมทรัพย์ ปลัดเทศบาลตำบลคลองจิก รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลคลองจิก เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานเทศบาลตําบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน