ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวิ่ง “Bangpa- in B.I.E. Happy Run 2019”

 

 

 

          ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวิ่ง “Bangpa- in B.I.E. Happy Run 2019”  และกิจกรรม  “กีฬามหาสนุก” ในวันอาทิตย์ที่ 25  สิงหาคม  2562  ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร พนักงาน ในสถานประกอบการ และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เป้าหมายรับสมัคร สำหรับผู้ประกอบการในนิคมฯ รับจำนวน 700 คน และผู้สมัครจากชุมชนรอบนิคมฯ จำนวน 300 คน   ซึ่ง ตอนนี้ ผู้สมัครจากชุมชน ยอดได้ตามเป้าเรียบร้อยแล้ว และรายได้ในการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำเงินร่วมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลด้าน CSR ให้กับชุมชนในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินต่อไป  เปิดรับสมัคร วิ่ง..ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562  

 

          ข่าวดี!  สำหรับผู้ที่ตั้งใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแต่ยังไม่ได้สมัครหรือมาสมัครไม่ทันเวลาตามที่กำหนด จะขยายเวลาให้ไปจนถึงวันที่ 31 กค. 62(แต่ ไซด์เสื้อ อาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการ นะคะ)