เรื่อง การประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น

 

 

          16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น.  คุณกรกฎ  รัศมี  ผอ.สน.บอ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามด้านสิ่งแวดล้อม และมวลชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะอิน (ส่วนขยายครั้งที่ 1) บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น จำกัด ณ ห้องประชุม สำนักงานนิคมฯบางปะอิน