ซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

 

        28  กันยายน 2555  นายวีรพงศ์  ไชยเพิ่ม  ผู้ว่าการ  กนอ. และ นายทวี นริสศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วมเป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย    นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกัน  การเฝ้าระวัง การเผชิญเหตุ   การสั่งการ  การประสานงาน  และการติดตั้งอุปกรณ์ Stop – Logs  บริเวณด้านหน้านิคมฯ  ในภาวะฉุกเฉินอุทกภัย  โดยมีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์กว่า 300  คน