รายงานข้อมูล EIA

 

รายงานข้อมูล EIA นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน   รายงาน 6 เดือน / ครั้ง

 

ปี พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1  มกราคม - มิถุนายน :
  part 1 
  part 2 
  part 3 
  part 4 
  part 5 
  ครั้งที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม :