ขอเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรฉุกเฉินการเตรียมรับสถานการณ์อุบัติภัย/อัคคีภัยในช่วงวันหยุด

 

เรียน  ผู้ประกอบการนิคมฯ บางปะอินทุกท่าน

 

ขอเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรฉุกเฉินเพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุบัติภัย/อัคคีภัยในช่วงวันหยุด ดังนี้

1. นายนิพนธ์  083-2127675

2. นางพนิดา  083-8157696

 

                                   จาก สน.บอ./บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด