ห้องประชุม / สัมมนา

 
บริการให้เช่าห้องประชุม / อบรมสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการใน-นอกนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
อยู่ภายในอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน พร้อมที่จอดรถสะดวกสบาย

 

ราคาค่าเช่าห้อง      
เต็มวัน (08.00-17.00 น.)     3,000 บาท
ครึ่งวันเช้า (08.00-12.00) บ่าย (13.00-17.00 น.) 2,000 บาท
       
ค่าบริการอาหารเครื่องดื่ม ชุดละ     45 บาท
( อัตราค่าบริการยังไม่รวม vat 7% )      

 

ห้องประชุมชบา ชั้น 1
ขนาด 45ที่นั่ง
ห้องประชุมพุดตาน ชั้น2
ขนาด 45 ที่นั่ง
ห้องประชุมชบา ชั้น 1
ขนาด 100 ที่นั่ง(ไม่มีโต๊ะ)
ห้องประชุมพุดตาน ชั้น2
ขนาด 100 ที่นั่ง(ไม่มีโต๊ะ)


 

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องประชุม:
โปรเจคเตอร์+จอโปรเจคเตอร์, ไวท์บอร์ด, ไมโครโฟน, โพรเดียม,
เครื่องปรับอากาศบริเวณโถงหน้าห้องประชุม

ดาวน์โหลด
ใบจองห้องประชุมติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:
คุณประทุม คำสืบ โทรศัพท์.0-3525-8395-9 โทรสาร.0-3525-8401,0-3522-1207